Amazon FBA

  • ການກວດກາຜະລິດຕະພັນ Amazon FBA ແມ່ນຫຍັງ?

    ການກວດກາຜະລິດຕະພັນ Amazon FBA ແມ່ນການກວດກາທີ່ດໍາເນີນໃນຕອນທ້າຍຂອງການຜະລິດໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງໃນເວລາທີ່ຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖືກບັນຈຸແລະກຽມພ້ອມສໍາລັບການຈັດສົ່ງ.Amazon ໄດ້ໃຫ້ບັນຊີລາຍການກວດສອບທີ່ສົມບູນແບບທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດກ່ອນທີ່ຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານຈະຖືກລະບຸໄວ້ໃນ Amazon stor ...
    ອ່ານ​ຕື່ມ

ຮ້ອງຂໍບົດລາຍງານຕົວຢ່າງ

ອອກຈາກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານເພື່ອຮັບບົດລາຍງານ.